worship.jpg

崇拜重溫

粵語崇拜

崇拜錄影請點擊至YouTube觀看

一月

1月2日

1月9日

祢慈愛比生命更好 — 陳耀棠牧師

尋求耶和華的王 — 繆詠堂傳道

1月16日

當家作主 — 繆詠堂傳道

1月23日

逆境福音 — 陳甦靈傳道

​國語崇拜暫不提供錄音或錄影

1月2日        大衛的信心生活 — 李莉娜姐妹                       撒上17:45-47

1月9日        饶恕是舍己的爱 — 刘春妍传道                       路23:34

1月16日      主是我的牧者 — 刘培哲牧师                           诗23 

1月23日      “今日你要同我在乐园里了” — 刘春妍传道       路23:39-43                       11

國語崇拜